HOME PAGE HOME PAGE HOME PAGE ENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Čtvrtek 29.02.2024
FS PÚČIK
Folklorní soubor PÚČIK
Historie souboru
Kde nás najdete
Repertoár souboru
Cimbálová muzika
Aktuality a zprávy
Kalendář akcí
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Slavnosti chleba 2009

Tradiční lidové řemeslo a setkání folklorních souborů u Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi
Technické muzeum v Brně spravuje historické výrobní objekty v místě své původní existence - technické památky. V současné době jich muzeum spravuje pět. Jsou umístěny v regionu Jižní Morava. Jsou to Stará huť v Josefově s expozicí železářství, kovárna v Těšanech s expozicí kovářství a kolářství, větrný mlýn v Kuželově s expozicí větrného mlynářství, vodní mlýn ve Slupi s expozicí mlynářské techniky (dnes jediná národní kulturní památka ve správě TMB) a šlakhamr v Hamrech nad Sázavou.
Technické muzeum v Brně se rozhodlo větší mírou zpřístupnit veřejnosti tyto klenoty. Jednou z forem které Technické muzeum v Brně zvolilo je předvádění tradičních lidových řemesel a předvádění historických vozidel MHD a osobních vozidel ze svých sbírek a ze sbírek soukromých sběratelů. Program bude vhodně doplněn setkáním folklorních souborů u Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, který se nachází asi 15 km jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodná renesanční stavba velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. V původních obytných prostorách je instalována expozice Vývoj mlynářské techniky. Přibližuje historii zpracování obilnin od počátků až po moderní mlynářskou velkovýrobu. Informuje o dějinách dyjského povodí a přibližuje historii mlýna. Nejstarší techniku zpracování obilnin představují vystavené zrnotěrky a drtiče z různých pravěkých kultur. Expozice připomíná vynález rotačních mlýnských kamenů a věnuje pozornost počátkům vodních mlýnů u nás. Těžiště prohlídky je ve vlastních prostorách mlýna, kde jsou zabudovány čtyři kompletní výrobní celky - staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Návštěvník si je všechny může prohlédnout v ukázkovém provozu a sledovat celý proces mletí obilí.
Technické muzeum v Brně by chtělo založit dlouhodobější tradici předvádění tradičních lidových řemesel, zejména mlynářství a pekařství, ukázkami sbírkových předmětů - historických vozidel MHD a osobních vozidel se svých sbírek. Celá akce bude vhodně doplněna doprovodným kulturním programem - setkáním folklorních souborů, které se věnují zpracovávání tradičních lidových zvyků, tanců a lidových písní se zaměřením k tematice mlynářských tradic a obyčejů. Návštěvníkům, kteří navštíví NKP Vodní mlýn ve Slupi, bude nabídnuta nejen prohlídka funkčního mlýna, ale i ukázky tradičních lidových řemesel, účast na místních hodech a návštěva sváteční bohoslužby v místním kostele.
Chceme připravit kulturní program pro návštěvníky Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, společně s místní chasou která připravuje místní hody. Společně připravime neobyčejný umělecký a kulturní zážitek vyvěrající z národních tradic a folkloru žijících v tomto kraji, ale i v jiných folklorních regionech pro širokou diváckou veřejnost. Nabízíme divákům kvalitní program a v doprovodných programech chceme ukázat tradiční lidové řemeslo, lidovou stravu a další zajímavé doprovodné programy ke spokojenosti návštěvníků. V průběhu dne připravujeme pro návštěvníky možnost účastnit se mši svaté v kostele Jména Panny Marie.
Pozvali jsme na setkání folklorní soubory z regionů Jižní Moravy, folklorní soubory národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje i folklorní soubory ze zahraničí.

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 23.06.2009 v 15:00 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji