HOME PAGE HOME PAGE HOME PAGE ENGLISHSLOVENSKYČESKY
 
Středa 29.03.2023
FS PÚČIK
Folklorní soubor PÚČIK
Historie souboru
Kde nás najdete
Repertoár souboru
Cimbálová muzika
Aktuality a zprávy
Kalendář akcí
Fotogalerie
KONTAKTY
Napište námFOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU

Pozvánka na výstavu Muzeum o muzeu

V letošním roce si připomínáme 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea.
pozvánka
V letošním roce si připomínáme 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea. Tyto dvě události vybízejí k tomu, aby se široké veřejnosti připomněla existence a činnost muzea jako instituce, která slouží k uchování kulturní a společenské tradice regionu, k poznání dějinných souvislostí a vazeb, jejímž hlavním a nezastupitelným úkolem je shromažďovat doklady o všech formách existence člověka i prostředí, v němž žije. Na výstavě uvidíte nejen sbírkové předměty, ale seznámíte se také s muzejní činností. Mezi hlavní poslání muzea patří získávání předmětů, knih, různé formy prezentace, činnost publikační, vědecká a osvětová.
Muzeum Těšínska bylo oficiálně ustaveno po druhé světové v roce 1948. Ve skutečnosti navazuje na mnohem starší tradice muzejnictví, které se na Těšínském Slezsku odvíjí od roku 1802. Tehdy bylo zpřístupněno muzeum v Těšíně, jehož zakladatelem byl významný představitel kulturního života na Těšínsku - Leopold Jan Šeršník. Toto muzeum si zachovalo primát jako nejstarší muzeum v historických zemích Koruny české. Přestože se jeho dnešní přímý pokračovatel Muzeum Śląska Cieszyńskiego a Ksiąźnica Cieszyńska nachází v Těšíně (Cieszyn), patří bezesporu do historického kontextu vývoje českých muzeí.

Po I. světové válce došlo v rámci nového politického uspořádání v Evropě k rozdělení Těšínského Slezska i samotného města Těšína česko-polskou státní hranicí a nový Český Těšín zůstal bez tradiční muzejní instituce. V roce 1925 bylo odborem Matice osvěty lidové založeno muzeum v Českém Těšíně. Podobná situace nastala v Jablunkově a Orlové. Události druhé světové války však přerušily vývoj institucí a ke znovuotevření českotěšínského muzea došlo až 11. června 1948. U jeho zrodu stál Ladislav Báča, který působil jako jeho první ředitel - správce muzea, který se nesmazatelně zapsal do historie muzejnictví na Těšínsku.
Muzeum Těšínska patří mezi významné kulturní instituce. V současnosti spravuje 12 poboček na území české části Těšínského Slezska, z toho dvě, Kotulovou dřevěnku a Archeopark, řadíme do muzeí v přírodě.

Vlasta Byrtusová
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
735 27 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
http://www.muzeumct.cz

Muzeum o muzeu
pozvánka
W bieżącym roku mija 60 rocznica założenia Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie oraz 100 rocznica urodzin jego założyciela pana Ladislava Báčy. Oba jubileusze stały się pretekstem do przypomnienia szerokiej publiczności o istnieniu i działalności muzeum jako instytucji, która zajmuje się zachowaniem kulturowych i społecznych tradycji regionu, badaniami nad ciągłością i powiązaniami historycznymi oraz gromadzeniem przedmiotów, które są świadectwem wszelkich form istnienia człowieka i jego otoczenia. Wystawa przedstawia poszczególne kolekcje zbiorowe, główne zadania muzeum, do których należy pozyskiwanie przedmiotów, ksiąźek, dokumentów, fotografii, ich przechowywanie, konserwowanie, róźne formy prezentacji, działalność wydawnicza, oświatowa, naukowa itd.
Muzeum Těšínska oficjalnie zostało powołane po II wojnie światowej w 1948 roku. W rzeczywistości nawiązuje do znacznie starszych tradycji muzealniczych, które na Śląsku Cieszyńskim sięgają 1802 roku. Wtedy zostało otwarte w Cieszynie pierwsze muzeum publiczne, którego założycielem był wybitny przedstawiciel życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim Leopold Jan Szersznik. Mimo, że jego bezpośrednimi kontynuatorami są obecnie polskie instytucje - Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Ksiąźnica Cieszyńska znajdujące się w polskim Cieszynie, bezsprzecznie ma ono równieź swój wkład w historycznym rozwoju muzealnictwa czeskiego.
Po I wojnie światowej doszło w ramach nowego podziału politycznego Europy do rozdzielenia granicą państwową Śląska Cieszyńskiego oraz miasta Cieszyna. Nowopowstały Czeski Cieszyn pozostał bez tradycyjnej instytucji muzealnej. W 1925 roku oddział czeskiej Macierzy Oświaty Ludowej (Matice osvěty lidové) założył pierwsze muzeum w Czeskim Cieszynie, podobnie było v Jabłonkowie i Orłowej. Zawieruchy drugiej wojny światowej przerwały jednak rozwój tych instytucji i do oficjalnego otwarcia czeskocieszyńskiego muzeum doszło dopiero 11 czerwca 1948 r. Przyczynił się do tego Ladislav Báča, który stał się też pierwszym dyrektorem - gospodarzem muzeum.

Od skromnej kilkuosobowej jednostki Muzeum Těšínska w latach powojennych rozwinęło się do rangi obecnej instytucji kulturalno-oświatowej, działającej za pośrednictwem 12 filii na terenie całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Český Těšín
Zveřejněno 29.03.2008 v 22:41 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
FOLKLORNÍ AKCE V KRAJI
Aktuality a zprávy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář akcí v kraji